Представяме Ви концепцията на нашите билборди за младежка къща “Скрити Лайкове”.

 

Темата за психичното здраве все още се счита за табу и стигмата, която го заобикаля пречи на нуждаещите се да потърсят помощ. Но психичният проблем не афектира само страдащия. Той засяга и неговите близки.

Затова, за нашите билбордри, избрахме илюстрация, изобразяваща именно това – човекът в центъра е пряко засегнатият, страдащият, нуждаещият се от подкрепа. Хората около него са неговите близки, неизбежно засегнати.
Концепцията представя една прегръдка, която, макар и демонстрираща ефекта на психичния проблем, има за цел да поднесе едно съобщение, носещо в себе си подкрепа. Нека хората знаят, че не са сами и че има място, което предлага помощ и подкрепа в безопасна среда.

 

Колкото повече говорим за психичното здраве, толкова повече го нормализираме в очите на обществото. Започнете разговора.