Психичното здраве се очертава като все по-сериозен проблем. За съжаление, стигмата и дезинформацията около проблемите с психичното здраве остават преобладаващи, което пречи на хората да търсят помощ и подкрепа.

В продължаващата борба срещу стигмата около психичното здраве всяко малко усилие е от значение. Затова с младежите от къща “Скрити Лайкове“ посветихме част от днешния ден на опитите за повишаване на осведомеността, подобряване на разбирането за психичното здраве и дистигматизирането на психичното чрез разпространение на информационни материали.

Стигмата често процъфтява в мълчание и невежество. Информационните материали имат способността да прекъснат този цикъл, като насърчат открития  диалог. Те подтикват хората да разговарят за психичното здраве без осъждане. Тези разговори могат да доведат до по-голямо разбиране, съпричастност и в крайна сметка премахване на вредните стигми.

Разпространението на информационни материали е привидно проста, но мощна стратегия за промяна и изграждане на по-съпричастно общество.