На датите 30, 31 август и 1-ви септември експерти от партньорска организация „Codici Ricerca e Intervento“ бяха на посещение в Младежка къща „Скрити Лайкове“, с цел наблюдение, оценяване на програмата и даване на препоръки.

Италианските експерти от „Codici Ricerca e Intervento“ се запознаха с младежите, посещаващи Къщата и участваха в заниманията с тях. Проведоха се работни срещи с експертите, работещи по проекта, сред които интервю с председателя на СПОК Албена Дробачка, интервюта със специалистите по психично здраве и експерти към проекта Елка Божкова и Юри Кацаров, интервюта с експертите, водещи груповите занимания, стажантите, както и дискусия с останалата част от екипа, отговарящ за организационните дейности.

На тези срещи бяха обсъдени развитието на проекта, слабостите му, трудности и бъдещи перспективи. Италианските ни партньори имат голям принос в съвместната ни работа с обективния и критичен поглед, който ни предоставят. Социалната работа е свързана с доста емоции и понякога работещите може да загубят рационална преценка за ситуацията. В тези случаи поглед отвън от хора, непряко замесени, се оказва много ценен. Търсенето на по-добри и работещи методи е наша основна цел.