Социалните мрежи се превърнаха в неразделна част от ежедневието, особено за тийнейджъри и млади хора. Тези платформи предлагат пространство за свързване с другите, за себеизразяване и споделяне. Въпреки това, въздействието на социалните мрежи върху начина, по който хората възприемат себе си, образа си и собствените си тела, става все по-силно особено сред подрастващите и младите. Скорошни проучвания хвърлят светлина върху сложната връзка между социалните мрежи и възприятията за собственото тяло и разкриват както отрицателни, така и положителни ефекти.

Тъмната страна на социалните мрежи: Отрицателни ефекти върху образа на тялото

  • Постоянни сравнения: Един от най-значимите недостатъци на социалните мрежи е постоянното излагане на внимателно подбрани изображения на „идеални“ типове тяло. Независимо дали става въпрос за влиятелни личности, знаменитости или връстници, тези изображения могат да накарат хората да се сравняват. Това може да доведе до нереалистични стандарти за красота и повишена неудовлетвореност от собственото тяло.
  • Photoshop и филтри: Разпространението на редактирани изображения в социалните медии допринася за негативния образ на тялото. Филтрите и инструментите за редактиране създават изкривено възприемане на реалността, задавайки нереалистични стандарти за външен вид и фокусирайки вниманието върху „какво трябва да промените“. Хората започват да се стремят към недостижими идеали за красота, което води до неудовлетвореност от действителната им физическа същност.
  • Кибертормоз:  Така наречения “Body shaming“ и други форми на кибертормоз могат да процъфтяват в социалните медии. Онлайн атаките, свързани с размера, формата или външния вид на тялото, могат сериозно да навредят на самочувствието и образа на тялото. Тази форма на тормоз е особено вредна за уязвими лица като тийнейджъри и млади хора.
  • Влошаване на възприятието за  собственото тяло: За тези, които вече се борят с нарушения на образа на тялото, като телесно дисморфично разстройство, социалните мрежи могат да влошат състоянието им. Постоянното излагане на „перфектни“ изображения и желанието да се търси увереност чрез онлайн валидиране може да засили техните негативни преживявания.

Поглед към позитивността: Положителните ефекти на социалните медии върху образа на тялото

  • Движение за позитивизъм на тялото  или просто “Body Positivity“ : Социалните мрежи породиха движението за позитивизъм на тялото, където хора с различни форми, размери, раси, способности и полова идентичност празнуват своите тела такива, каквито са. Това движение насърчава любовта към себе си, приемането и  по-всеобхватно определение за красота.
  • Популяризиране на реалистични изображения: Някои потребители на социалните мрежи използват своите профили, за да споделят нередактирани изображения на себе си. Тези истински портрети на обикновени хора помагат да се противопоставят на нереалистичните стандарти за красота и допринасят за възприемането на по-здравословен образ на тялото.
  • Подобрено удовлетворение от тялото: Изследванията показват, че излагането на реалистично, нередактирано съдържание в социалните мрежи, промотиращо приемането,  може да доведе до подобрения в удовлетворението от  собственото тялото. Гледането на изображения и надписи, които насърчават себеприемането и уникалността  на всяко тялото, може да помогне на хората да се чувстват по-комфортно в собствената си кожа.

Надежда за бъдещето: Намаляване на времето в социалните мрежи за позитивно себевъзприемане 
Скорошни изследвания дават надежда, че намаляването на използването на социални мрежи, дори временно, може да доведе до значителни подобрения в начина, по който хората възприемат телата си. В епоха, в която юноши и младежи прекарват средно от шест до осем часа на ден пред екраните, намаляването на времето в социални мрежи може да предложи облекчение от постоянния натиск за постигане на недостижими идеали за красота.
Проучване, ръководено от д-р Гари Голдфийлд, показа, че тийнейджъри и млади хора, които са намалили използването на социални медии с 50% само за няколко седмици, са изпитали значителни подобрения във възприятията си за собственото тяло и цялостно удовлетворение от външния си вид. Това предполага, че дори ограничаването на излагането на нереалистични и силно подобрени изображения без пълното въздаржание от  използването на социални мрежи може да повлияе положително на психическото благополучие.
В четириседмично изследване участниците, които ограничават използването на социални мрежи, съобщават за по-добро самочувствие и по-положителен образ на тялото. Това намаляване на ангажираността в социалните медии е практичен метод за генериране на краткосрочни положителни ефекти върху  възприятието на собственото тяло сред хората, които се сблъскват с предизвикателства пред психичното здраве.

Връзката между социалните мрежи и образа на тялото е многостранна, както с отрицателни, така и с положителни аспекти. Постоянното излагане на идеализирани образи може да доведе до нереалистични стандарти за красота, сравнения и кибертормоз. От друга страна, социалните мрежи имат потенциала да насърчават себеприемане и  удовлетворение от образа на собственото тяло.
Намаляването на използването на социални мрежи, дори за кратък период от време, може значително да подобри самочувствието сред младите хора, които се борят с психични проблеми. Този факт дава надежда на онези, които се притесняват от въздействието на социалните мрежи върху тяхното благосъстояние.
Важно е да се намери баланс между предимствата и недостатъците на социалните мрежи. Насърчаването на “Body Positivity“, популяризирането на реалистични образи и внамателното подбиране на съдържанието, което гледаме, може да помогне да се подсили положителният потенциал на социалните мрежи, като същевременно смекчи отрицателното им въздействие върху психичното здраве и начина, по който възприемаме телата си.