На 21 ноември се проведе годишната конференция „Въздействие на пандемията COVID-19 върху психичното здраве на младежите“, организирана от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/, водещ партньор в проект L.I.K.E. „Инвестициите в живота са ключ към заетостта ”. По време на онлайн излъчването на събитието публиката имаше възможността да задава своите въпроси чрез чат на живо и по телефона за тези, които не искат самоличността им да бъде разкрита. Проектът L.I.K.E. работи с млади хора с психични проблеми и при всички методи и подходи към тях, се отчита спецификата на целевата група. По време на дискусията, от публиката се появиха интересни въпроси, относно опазването на психичното здраве, като по този начин се даде възможност на лекторите да споделят някои съвети и препоръки за справяне със стреса, страха и безпокойството, причинени от ограниченията и пандемията.

След кратко въведение от ръководителя на проекта, който говори за напредъка и проведените изследвания, конференцията продължи с разказ за историческия аспект на пандемиите, като се обърна внимание на липсата на изключителност на тази пандемия, създавайки усещане на лекота и премахвайки стреса у публиката. Един от експертите-психолози обсъди темата за социалната изолация, дефинирайки термина „самота“ и обяснявайки как изолацията влияе върху психичното здраве на младите хора, подчертавайки, че непрекъснатостта на самотата може да бъде „предразполагаща“ за устойчиви проблеми на психичното здраве, следвано от задълбочаване в трудностите на социалното приобщаване и заетостта. Тази тема беше последвана от прозрение за това как пандемията COVID-19 влияе на младежката безработица и тя беше прегледана от експерта по психиатрия, който обърна внимание на трудностите и борбите, с които се сблъскват младежите, опитвайки се да си намерят работа в настоящата ситуация. Лекторите говориха за дейностите на Младежка Къща „Скрити Лайкове“, адаптирани към настоящата ситуация, подчертавайки, че при необходимост е възможно увеличаване на психологическата намеса, ако психическите проблеми на клиентите се засилят.

В заключение, конференцията беше информативна, хвърли светлина върху минали събития и потенциално развитие за бъдещето и даде известна представа за дейностите по отношение на текущата ситуация, като се стремеше да запази позитивен тон, въпреки всички негативи, уверявайки, че работата ще продължи чрез прилагане на всички необходими мерки за безопасността както на младите NEETs, така и на техните наставници.