На 16-ти декември 2022 г., в конферентна Зала „Сердика“, Хотел „Централ“ се проведе годишна конференция „Пост-ковид, войни, икономика, климат – предизвикателства и отражения върху психичното здраве в България и Европа“.
Събитието се организира от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация „СПОК“, като част от проект “L.I.K.E. – Инвестициите в живота са ключ към заетостта“, за включване на млади хора с психични проблеми на пазара на труда.
На конференцията бяха представени резултати от социологическо изследване, проведено в четири държави – България, Ирландия, Латвия и Италия, относно въздействието на пандемията COVID-19 върху младежи с психични проблеми. Основни аспекти на изследването са как пандемията се е отразила на физическото и психичното здраве на младите хора, какви допълнителни потребности са възникнали по време на ковид кризата, както и в каква насока трябва да бъдат фокусирани интервенциите за превенция на психични проблеми. Беше представен и мултидименсионалния модел за работа в Младежка къща „Скрити лайкове“, както и със 4-степенната концепция на интервенция за подпомагане грижата за хора с депресия и предотвратяване на суицидното поведение.
В конферентните панели още беше включен анализ на световните кризи – война, климат, икономика и как се отразяват на психичното здраве. Както и доклад за нарастващата употреба на новите, модерни психоактивни вещества и последствията от тях, илюстрирани с клинични случаи.
Доклади представяха: Елка Божкова, психолог; д-р Юри Кацаров, психолог; д-р Вяра Ганчева, социолог; проф. Владимир Чуков, политолог; д-р Цветелина Петкова, психиатър.