Индивидуални консултации (за младежи) – среща с терапевт за младежите, които не са ангажирани с работа и обучение;

Индивидуални консултации (за семействата и близките на младежите) – среща с терапевт за близките на младежите, които не са ангажирани с работа и обучение;

Семинари (за младежи) – подготовка за интервюта, насочване към заетост, насоки за подготвяне на CV и мотивационно писмо;

Арт ателие – занимания с изкуства: рисуване, аранжиране, приложни изкуства;

Спорт – спортни занимания, в зависимост от сезона (на открито и на закрито)

*йога, футбол, баскетбол, участия в общи инициативи и други;

Занимания с животни – грижа за любимци в къщите (на закрито); грижа за животни (на открито);

Групови срещи (със семействата и близките на младежите) – групови терапии за подкрепа;

Срещи с работодатели – обучаване на работодатели за работа с младежи, които не са ангажирани с работа и обучение