На 22 и 23 септември експертите на СПОК посетиха Младежката Къща на асоциация PINS, които са латвийския партньор в проекта LIKE-Инвестициите в живота са ключ към заетостта.

Визитата имаше за цел обмяна на опит и добри практики. С латвийските колеги търсим начини за постигане на по-добри успехи при търсенето на възможности за социална и трудова реализация на младите хора с психични проблеми.

Програмата включваше редица работни срещи, включително среща с министъра на благоденствието на Латвия Gatis Eglītis, както и посещения в институции, занимаващи се с безработни младежи и хора с увреждания, като Министерството на социалните грижи, Отдел „Политика на пазара на труда“, Агенция по заетостта и Национален център за образователна, педагогическа и медицинска комисия. Обсъдени бяха мерки и интервенции на политическо и социално равнище.

Проведоха се и срещи на експертно ниво между специалистите по психично здраве на СПОК и тези на PINS, където се разглеждаха подходи на индивидуално равнище с нуждаещите се от подкрепа младежи.

Общите ни цел и възгледи с латвийските ни партньори са развиване на самостоятелност у безработните млади хора с увреждания и предлагане на необходимата продкрепа и асистенция в този процес.