Емоционалното прегаряне е стереотип, присъщ на професионалното поведение. Сред симптомите на емоционалното прегаряне са чувството на вина, безсъние, негативно отношение към работното място, пристрастяването към алкохол и др.  Последиците от емоционалното претоварване  се появяват под формата на психосоматични разстройства, както и промени в когнитивната и емоционалната сфера на личността. Съществуват различни интерпретации по отношение на етапите на бърнаут.  Основно могат да се установят два етапа: 1) ранен – при който емоционалното състояние на човека все още не е засегнато, и 2) по-късен етап, при който емоциите отсъстват напълно. Първоначално се наблюдава желание за доказване на работното място, придружено на по-късен етап от незачитане на собствените нужди и отричане на възникналите проблеми. В резултат от това се наблюдава апатия, деперсонализация и пълно емоционално и физическо изтощение. Признаците  на бърнаут наподобяват тези на определен тип невроза- т.нар. „неврастения“. Освен постоянното чувство на умора се наблюдават намаляване на работоспособността, главоболие, нарушения в съня, както и повишено желание за употреба на алкохол, тютюн и кафе.

Високите нива на стрес водят до емоционално изтощение при служителите, което  води до липсата  на удовлетворение от работата и   представянето на работата. Различните видове социална подкрепа имат положителен ефект върху благосъстоянието на индивидите. Постоянното взаимодействие с клиенти е предпоставка за развиването на професионално прегряване при служителите. Освен честотата на взаимодействията с клиентите и други служители на работното място, друг основен проблем е липсата на внимание към емоционалната природа на междуличностните взаимоотношения.

Съществуват определени правила за изразяване на емоциите на работното място, които премахват емоционалната идентичност на служителя. Сред тези правила както показването, така  и прикриването на емоциите се разглеждат като очаквана част от представянето на служителите. Процесите на управление на емоциите на служителите също се явяват предиктори на професионалното прегаряване. Прикриването на отрицателни емоции, като гняв и страх, се явява важен предиктор на емоционалното изтощение.

Как да се възстановим от бърнаут?

  1. Контролиране на проявата  на емоции;
  2. Разнообразяване на вида дейност- физическа и умствена. Например, спортуването и четенето  на книги могат да разнообразят рутината, довела до бърнаут;
  3. Поставяне на реалистични цели с цел да се избегне емоционално претоварване;
  4. Освен това съществуват различни техники на дишане, медитация и йога за справяне със стреса и емоционалното претоварване през ежедневието.

Симона Цветкова, стажант към проект L.I.K.E.