Разстройството на видео игрите се характеризира с „Постоянно и повтарящо се използване на интернет за участие в игри, често с други играчи, което води до клинично значимо увреждане“ (DSM V).

Разстройството на видео игрите може да бъде разделено на категории/профили, предимно онлайн и предимно офлайн (ICD). И двете се характеризират с модел на постоянно или повтарящо се игрово поведение:

 • Нарушен контрол върху играта (напр. честота, интензитет, продължителност, прекратяване, контекст).
 • Увеличаване на приоритета на игрите до степен, в която игрите имат предимство пред други житейски интереси и ежедневни дейности.
 • Продължаване или ескалация на игрите въпреки настъпването на негативни последици.

Това поведение може да бъде непрекъснато в продължение на години или епизодично и повтарящо се, то трябва да причинява дистрес или значителни затруднения в личния, семейния и/или социалния живот, образователната и/или професионалната среда или други важни области на функциониране и трябва да присъства за поне 1 година.

Най-общо казано мотивацията за игра на видеоигри не е толкова различна от другите пристрастяващи поведения. Причините могат да бъдат:

 • Училищен тормоз
 • Усещате, че не сте достатъчно мотивирани в училище
 • Ниско самочувствие и проблеми с идентичността
 • Домашно насилие
 • Някаква форма на травма
 • Неспособност за справяне с негативните емоции
 • Социална изолация; чувство на самота; чувство, че не сте разбрани, че сте отхвърлени от семейство, приятели или връстници

Някои от най-честите симптоми за проблемна употреба на видеоигри са:

 • Загриженост за видеоигри.
 • Да не можеш да спреш, когато е необходимо – това прекъсване често може да накара човека да стане раздразнителен и агресивен.
 • Неспособност да се намали честота – често води до чувство на вина, срам, слабост и разочарование, което води до повече видеоигри.
 • Приоритет на видеоигрите пред други дейности.
 • В крайна сметка води до проблеми в реалния живот и ежедневното функциониране.
 • Влошените отношения в реалния живот бавно се заменят с онлайн заместители.
 • В резултат на това социалният живот, образованието и работата се спират и бавно изчезват.
 • Всичко това неизбежно води до развитие или влошаване на психични проблеми.

За щастие има организации, целящи да помогнат на хората с пристрастяване към игрите да го преодолеят и успешно да се реинтегрират в обществото.

 

Статия на Владимир Иванов, стажант към проект LIKE