Това е съвкупност от неконвенционални терапевтични методи, които използват близостта на животни до човек, страдащ от психично разстройство или соматична болест, с цел да се намали стреса, да се предизвикат положителни емоции, да се повиши концентрацията и отговорността, да се преодолее самотата и др.

Програмите с участие на кучета (или котки) се градят върху техните качества: „Кучето е социално животно, ориентира се прекрасно по отношение на заобикалящите го хора, искрено обича, силно се привързва и е предано. Именно върху тези качества се градят различните програми с участие на кучета.”

Когато терапията е под формата на игра, тя действа неусетно, увлича и заобикаля съпротивите. Освен върху психиката, играта с кучето въздейства положително и върху тялото – подобрява координацията и двигателните функции. Придобиването на контрол над животното ще повиши увереността и ще постави младия NEET в необичайна за него позиция – да управлява друго живо същество и да се грижи за него.