На 12.12.2019 г. се проведе Конференция „Психичното здраве и NEET`s“, на която бяха представени първи данни от изследването за психично здраве при младежите, които не работят и не учат, като първа фаза на проект „L.I.K.E. – Инвестициите в живота са ключ към заетостта“, финансиран по Фонда за младежка заетост на ЕИП.

Презентациите на експертите може да видите тук:

Албена Дробачка, ръководител на проект „L.I.K.E. – Инвестициите в живота са ключ към заетостта“

Откриване на конференцията и въведение“

 

доц. д-р Христо Хинков, експерт към проекта, психиатър, директор на националния център по обществено здраве и анализи

Причини за слабата интеграция на целевата група на пазара на труда: гледна точка на работодателите

 

д-р Вяра Ганчева, експерт към проекта, социолог, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН.

„Жизнени стратегии и перспективи на NEEТ’s (нито работещите, нито учещите младежи)“

 

Елка Божкова, клиничен психолог УБ „Александровска“, Психиатрична клиника – психотерапевт, експерт към проекта

Парадоксите в младежката безработица

 

д-р Юри Кацаров, експерт към проекта, клиничен психолог, отговорник отдел „Консултативна дейност“ в ПИЦ по проблемите на наркоманите

Удовлетвореност в живота и осъзнатост на нуждата от лична промяна на NEEТ’s

 

д-р Цветелина Петкова, експерт към проекта, психиатър, Център за психично здраве, дир. на ПИЦ по проблемите на наркоманите към Столична община

Младежкото лидерство