Стигмата на пристрастяването е силно свързана с липсата на знания и разбиране. Въпреки че няма лесен начин да я спрем, съществуват стъпки за постигане на напредък в тази област. Един от най-важните начини за предотвратяване и намаляване на стигмата е да се говори за това.

Борбата на всеки човек с пристрастяването е различна. Когато хората се обединят, за да споделят своя опит, силни страни и надежди, това може да помогне за превенцията на стигматизацията. Това може да включва:

  • Лица, които са в процес на възстановяване от пристрастяване.
  • Приятели и семейство на тези, които се възстановяват.
  • Хора, които предлагат лечение и терапия.
  • Организации, които подкрепят лечението на зависимостта и възстановяването.
  • Всеки, който е загрижен по въпросната тема.

Хората, които се възстановяват от някакво пристрастяване, са често най-големите привърженици на прекратяването на стигмата.

Придобиването на адекватни знания е друг жизненоважен аспект за намаляване и предотвратяване на стигмата на пристрастяване и поведенчески здравни проблеми. Предоставянето на точна информация за предотвратимия и лечим характер на зависимостта може да помогне за информирането на широката общественост.

Масово организации работят усилено, за да образоват обществеността и да променят начина, по който обществото гледа на хората със зависимости или на тези, които са се излекували успешно. Тези групи постигат това, като информират обществото относно пристрастяването, лечението и възстановяването.

 

Всеки човек с разстройство заслужава уважение и не трябва то да го определя. Тези, които се борят със зависимост, имат семейства, близки и приятели като всички останали и често допринасят за обществото по положителен начин. Заслужават много повече от това.

Пристрастяването се превръща във все по-голям проблем в нашето общество и повечето хора познават някого, който се бори с употребата на психотропни вещества. Пристрастяването не е липса на воля или морал, а болест, която може да се лекува. Заслужава същата социална подкрепа като всяко друго хронично заболяване.

Как да намерим най-добрият вариант за лечение?

Независимо от стигмата около пристрастяването и разстройствата на поведенческото здраве, тези състояния са възможни за управление с подходящо лечение и подкрепа.

Не позволявайте на стигмата да попречи на Вас или на някого, на когото държите, да получите помощ, която може да спаси живот. На разположение са специалисти по указване на помощ, които да Ви помогнат да намерите най-добрата програма за лечение на Вашата специфична зависимост или разстройство на поведенческото Ви здраве. Центровете за лечение на зависимости са от голяма важност.