Работодателите наемат служители и им плащат заплата. Служителите са хора, които получават работа от страна на работодателя. Целият този процес е познат на всички и до голяма степен – лесен. Освен ако! Ако човек с психични проблеми търси работа.

Когато работодателите получат CV от човек, който отговаря на изискванията за определеното работно място, но има психичен проблем, отношението става по-сложно. Това се случва най-често заради стигмата която се е настанила трайно у нас.

Едни от най-разпространените стигматизиращи представи за психично болните са следните: Хората с психични заболявания са опасни. Те са склонни към насилие, могат да рушат, нараняват и даже да убиват. Трудно се поддават на контрол. Човек може да стане жертва на насилие, което ще бъде извършено от психично болния. Психичните болести не се поддават на лечение. Лекарствата и психотерапията са безполезни или дори вредни. За много или почти за всички психични болести се задълбочават от самите болни, които нямат воля или характер, за да се справят с проблемите си, а бягат в болестта и занимават околните със себе си. Хората с психични заболявания не могат да носят отговорност за своето поведение. Те не могат да оцелеят извън психиатричните болници, социалните домове и грижите на близките си. Общуването с тези хора е затруднено. Те не могат да работят. Те ще бъдат причина за загубата на клиенти. Те ще забавят  работата. Никога няма да идват на време. Ще отсъстват често. И още много други.

Дали наистина всичко това е вярно? Разбира се че не е. Напротив – хората с психични проблеми не са опасни. Не е вярно че психичните болести не се подават на лечение, всеки психично болен е с определена диагноза, според която му се определя терапия, вкл. медикаментозна, която лекува. Хората с психични проблеми не са си виновни сами. Загубата на клиенти и лошите резултати се пораждат от несериозни или некомпетентни служители. Не от служител с диагноза. Така че силната ни препоръка към работодателите е: не осъждайте хората, опитайте се да им влезете в обувките и след това вземете решение.

Подайте ръка на човек с психично заболяване. Той и вселената ще ви се отблагодарят.

Евгения Пауновска,

стажант в Младежка къща „Скрити лайкове“