На 21 ноември (събота) в 16:30 часа, ще се проведе годишната конференция към проекта „LIKE – Инвестициите в живота са ключ към заетостта“. С цел спазване на противоепидемичните мерки за безопасност, събитието ще се проведе в онлайн формат, на живо в социалните мрежи.

От началото на пандемията COVID -19, темата за психичното здраве на младите хора е по-актуална от всякога.
• Неблагоприятни социални и икономически въздействия на физическото дистанциране, карантината и изолацията;
• Стрес, свързан със страх, че членовете на семейството, приятелите или самите те ще се разболеят/заразят;
• Самота, тревожност и тъга, усложнени от мерките за физическа дистанция;
• Стигматизация – особено за лица, заразени с вируса;
• Финансова несигурност и предизвикателства при достъпа до основни нужди;
• Напрежение в отношенията и домашно насилие, свързани със затваряне вкъщи;
• Затруднен достъп до здравна, обществена и социална подкрепа;
• Стрес, свързан с несигурност около продължителността на пандемията, уязвимост към инфекция, мерки за физическо разграничаване и дългосрочните въздействия от социалното и икономическото сътресение както на местно, така и на глобално ниво;
• Стрес в резултат на засилено медийно отразяване (новините за повишаване на риска могат да засилят безпокойството; социалните медии могат да бъдат източник на дезинформация).
Експертите от Проект LIKE – специалисти в сферата на психиатрията, политологията и клиничната психология, ще говорят по темата.
Програма:
Въведение – Албена Дробачка, ръководител на проект LIKE
16:35 ч. „История и ракурс на световните пандемии“
• Юстиниановата чума /VI век/.
• Черната смърт /ХIV век/.
• Испанският грип /1918-1920/.
• Ковид-19.
Лектор – проф. Владимир Чуков, експерт към проект LIKE, политолог, преподавател
16:55 ч. „Самота и социална изолация по време на пандемията на COVID-19“
• Влияние на самотата върху психичното здраве.
• Въздействие на социалната изолация при инфекциозна болест.
• Насоки за политики и програми за снижаване ефектите от самотата и социалната изолация сред младежите.
Лектор – д-р Юри Кацаров, психолог към проекта, отговорник отдел „Консултативна дейност” в ПИЦ по проблемите на наркоманиите
17:15 ч. „Ситуацията в следствие на COVID-19, психичното здраве и безработицата“
• Младежка безработица.
• Психичните проблеми при младите хора.
Лектор – доц. д-р Христо Хинков, психиатър към проекта, директор на Националния център по обществено здраве и анализи
17:35 ч. „Къщата „Скрити Лайкове“ – място за съзидание и принадлежност“
• Групови занимания с животни, изкуства, спорт.
• Институционална психотерапия.
• Психосоциална рехабилитация.
Лектор – Елка Божкова, психолог към проект LIKE, УБ “Александровска”, Психиатрична клиника
Всеки може да се присъедини и да зададе въпросите си към експертите. Не е нужно предварително записване. Повече информация и линк към събитието може да откриете на страницата на проект LIKE във facebook.