На 7.10.2020г. се проведе годишната конференция на унгарските ни партньори – Фондация „Салва вита“, относно развитието на проекта „LIKE – ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЖИВОТА СА КЛЮЧ КЪМ ЗАЕТОСТТА“. Събитието беше проведено в онлайн формат с цел спазване на противоепидемичните мерки за безопасност и към аудиторията се присъединиха 1 674 участници.

Темите бяха свързани с развитието и възможностите на младите NEETs в Унгария, във възрастовата група между 18 и 29 години, Анализирани от 8 различни перспективи:

  1. Въвеждане в проекта LIKE и представяне на данните и резултатуите от проучването;
  2. Доброволческа програма за NEET младежите от Унгарския червен кръст;
  3. Лекарствена рехабилитация и терапевтична заетост при рехабилитация на лекарства;
  4. Опит на проект за социално изкуство за млади хора в неравностойно положение;
  5. Гледната точка на работодател;
  6. Менторска програма за младежи от ромски произход;
  7. Младите хора на пазара на труда, общ унгарски и европейски анализ, статистически данни;
  8. Развитие на ключови умения и компетенции, методология за успешна заетост.