Брошура Младежка къща „Скритите Лайкове“
Можете да разгледате брошурата тук: Брошура Къщи Скрити Лайкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наръчник за семейства и приятели на NEETs
Предлага се на място на хартиен носител. Безплатно pdf копие може да бъде изпратено при поискване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад: Изолация и самоизолация на млади хора с психични проблеми
Предлага се на място на хартиен носител. Безплатно pdf копие може да бъде изпратено при поискване

 

 

 

 

 

 

 

Брошура за Работодатели
Можете да разгледате брошурата тук: Брошура Работодатели

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошура за мениджъри „Човешки Ресурси“
Можете да разгледате брошурата тук: Брошура Мениджър Човешки Ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошура Проект Лайк
Можете да разгледате брошурата тук: Брошура Проект Лайк