На 29-ти септември 2023г. в зала „Триадица“ 2, Гранд Хотел София, се проведе международна конференция  като част от проект “L.I.K.E. -Инвестициите в живота са ключ към заетостта“, за включване на млади хора с психични проблеми на пазара на труда. Събитието се организира от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/.

Проектът „L.I.K.E” – инициативата, която обедини експерти от различни Европейски държави (Латвия, Норвегия, Исландия, България, Италия), които въпреки междукултурните различия, успяха да надскочат бариерите и да оформят обща визия за социално приобщаване и по-добро бъдеще за младите хора с психични проблеми, сега събра всички тези специалисти под един покрив, за да отразят постигнатите  резултати от работата с младежите за подобряване на трудовата заетост.  Общо осем лектора (сред които психолози, психиатри, социолози, докторанти и др.) от всички държави представиха своите проучвания, експертиза и научни проекти по теми като психичното здраве на младите хора в днешно време, различните трудности и фактори, които оказват влияние, работоспособност и работната заетост в определени държави.

Това беше една уникална възможност експертите не само да обменят добри практики, да споделят  знания и опит, но и да напомнят на всички присъстващи на събитието, че инвестициите в живота на младите хора с психични проблеми не са само задължение на обществото, но и ключът към по- справедливо общество, където всеки има възможност да развие своя потенциял и да бъде активен участник в обществения живот и икономиката.