Младежка къща „Скрити Лайкове“ в Рига, Латвия отвори врати в началото на май

Всички младежи на възраст между 15 и 29 години с психични проблеми, които не са в работа или обучение са добре дошли!

Къщата „Скрити Лайкове“ предлага безопасно пространство за младите хора, където те могат да излязат от социалните мрежи и да започнат да общуват на живо. Заедно с група експерти, младите хора могат да започнат да подобряват качеството си на живот и да поемат по пътя към заетостта. Те могат да определят своите силни и слаби страни, за да намерят подходяща работа, да разговарят с психолози и да облекчат стреса чрез спорт, изкуство и терапия с животни.

Основните дейности в къщата са:

  • Индивидуални или групови срещи с обучени младежки работници за адресиране на социалните нужди на младия човек;
  • Индивидуални или групови срещи с психолози за адресиране на проблемите на психичното здраве;
  • Занимания с животни;
  • Арт терапия;
  • Спортни дейности;
  • Семинари за здравословен начин на живот.

Всички дейности са безплатни в рамките на програмата на проекта!