Унгарските пертньори към проект L.I.K.E. (Life Investment is the Key to Employment), фондация „Salva Vita“, проведоха дълбочинни интервюта с общо 45 участници включващи близки и роднини на NEETs. Интервютата разкриват по-задълбочена информация около ситуацията на младежите които не учат и не работят, относно техните умения, компетенции, квалификации, трудности и нуждите им, за да се развиват.  Всички те се проведоха в Будапеща, Унгария.

Средата на NEETs

Около 1/3 от интервюираните са членове от семейства на NEETs (предимно майки), а останалите са социални работници подкрепящи младежите професионално. Експертите заключават, че повечето от тези младежи са преживели критични травми или провал в миналото си – свързани със семейство, учене или работа. Повечето имат някакъв опит в работа, но за успешно и дългосрочно ангажиране имат нужда да преодолеят бариери и да подобрят уменията и компетенциите си. Не се очаква тази ситуация да се промени автомарично.

При всички случаи в които някои от безработните младежи има квалификация, има и физиологичен проблем. Около 20 – 25% от  NEETs са посещавали терапия, но според интервюираните доста по-голяма част от тях се нуждаят от такава. Дискриманацията към ромите се споменава доста често. Също майки с малки деца не са желани на работния пазар. Някои от младите, често започват работата на черния пазар и генерално предпочитат да работят пред това да учат. Освен финансовите причини, квалификацията не представлява интерес за тях, тъй като не я считат за гаранция за по-добра работа. Много малка част от NEETs са описани като „стоят вкъщи и не правят нищо“.

Образование

Почти всички имат поне един академичен провал. Много малка част от тях са прекъснали образованието си до основно ниво (минималната възраст за напускане на училище в Унгария е 16 г. ) Повечето NEETs започват да учат в професионално училище или гимназия, но напускат. Прекъсването на училище е доста често срещано сред NEETs.

Социална среда

Понякога роднините обвиняват средата за ситуацията в която младежа се намират днес. Наркотици и друг вид зависимости също се споменават.

Често споменавани нужди и инструменти за приобщаване на NEETs към работната среда са следните:

  • NEETs имат нужда да постигнат някакъв успех. За повечето би било първият успех в живота им.
  • Психологична помощ
  • Подобрение на индивидуалните им умения, също така и себепознанието и самочувствието.
  • Обучение за започване на работа (подготовка за интервю, писане на CV и мотивационно писмо)

 

Идеята за младежки център (скрити лайкове) генерално се приема добре.

Споменато бе, че NEETs в рамките на системата за закрила на детето ще се нуждаят от много повече подкрепа, за да преодолеят техния тежък емоционален багаж и травми.

Някои от анкетираните споменават, че и работодателите трябва да се променят: „Те ги експлоатират.“ „Ще е необходимо доверие и нормална комуникация.“ „Ако направи грешка, тя е освободена от работа. Ако е добре обучена тя може да се справи“.