Фондацията Salva Vita – Унгария и техните експерти, участващи в проект L.I.K.E. (инвестицията в живота е ключът към заетостта) проведе фокус групи с работодатели и представители на компании, за да проучи техните възгледи относно предизвикателствата пред дългосрочната заетост на NEETs.

Участниците са представители на различни сектори и различни по големина и брой служители компании.
Най-обсъжданата тема бе недостиг на работна ръка, което се оказва критично в определени сектори през последните 1-2 години и съответно снижава критериите и очакванията към  новопостъпващите служители. Според работодателите, шанс се дава на всеки който кандидатства за определена позиция и отговаря на минималните условия – завършено основно оразование. Някои от работодателите споделят, че част от кандидатстващите не са в добро физическо състояние.
В резултат на предишен опит, някои компании разработват тест за разбиране, който кандидатите да преминават.
Що се отнася до психологически проблеми, работодателите са по-толерантни и подкрепящи, когато такива възникват при вече работещ служител.

Ключови фактори за дългосрочно назначаване на NEETs

Набляга се на предварителна подготовка на NEETs (преди започване на работа).Доста от участниците са на мнение, че при назначаване, основна роля играе мотивацията, и все повече работодатели определят липсата на такава у служителите, като основна причина за безработица и честа смяна на работните места. Като основни идеи за повишаване на мотивацията могат да се определят следните:

 • Повишение
 • Професионално развитие
 • Условия за баланс между работа и личен живот и задоволяване на индивидуалните нужди на служителите, ако има такава възможност
 • Работа от вкъщи
 • Добри условия на работното място
 • Разнообразни позиции

Друг проблем би могъл да бъде фактът, че доста от младежите кандидатстват за позиции които не отговарят на квалификациите им. Нереална представа за самите тях се извежда като основен проблем.

Кандидатстването също може да бъде бариера:
Работодателите споменават липса на адекватни начини за търсене на работа, невъзможност за писане на добра автобиография и мотивационно писмо.

Разликата във възрастовите групи също се определя като пречка за успешна интеграция и повечето компании работят усилено за преодоляването. В армията се обръща специално внимание на поставянето на хора на сходна възраст близо един до друг, тъй като те прекарват много време заедно, понякога на много малко място. Споменатое също, че могат да се използват различни компетенции и умения за облекчаване на процеса на интеграция.

Участниците обясняват и случаите, при които младите хора имат трудности да се впишат в голямата организационна структура. Тези хора се нуждаят от повече време и ангажираност, също и от допълнително обучение. Работодателите също така заявяват, че през последните години те стават по-търпеливи към този тип хора и са готови на допълнителни усилия, за да помогнат, вместо да ги уволнят, когато видят, че имат затруднения.

Граждански институции и услуги за подкрепа на NEET’s в назначаване и дългосрочна ангажираност на работа

 • Мотивацията се смята за основен фактор за успех.
 • Приближаването и достигането до NEET е от съществено значение. Един от участниците препоръча изграждането на партньорства с НПО-та, които биха могли да работят с NEET и могат да подкрепят тяхната позиция.
 • Кариерните консултантски услуги и обученията за самопознание се считат за полезни.
 • НПО-та могат да осигуряват обучения за меки умения. Много от анкетираните споделят мнението, че NEET не се съмняват в себе си, като по този начин се подчертава подобряването на самочувствието им.
 • Обучение за основните изисквания на работното място: пристигане навреме, основни социални умения, норми за комуникация – отговаряне на имейл и др.
 • Обучение за компаниите и персонала, за да им позволят да се отворят към тези младежи.
 • По-добро познаване и повече информация за позициите
 • Менторинг от външен наставник се счита за добър вариант
 • Настаняване и поемане на пътни разходи или фирмен автобус
 • 3 работодатели работят с анонимна телефонна линия за лични проблеми. Използването на тези горещи линии не винаги е често, много служители се страхуват да ги използват. Промяна в корпоративната култура ще е необходима, за да се увеличи тяхното използване.