В сегашната ситуация на пост пандемия, война, икономически кризи, човешката психика е по-уязвима и процентът на психологически проблеми се увеличава.

На 10 ноември, 2022 г. Сдружение „СПОК“ организира семинар за ръководители, мениджъри, специалисти човешки ресурси, които имат за цел да помогнат на водещия мениджмънт с информация как да се справя в ситуации със служител с проблеми. Лектор на семинара беше Елка Божкова, клиничен психолог и експерт към проект L.I.K.E.

На семинара бяха обсъдени следните въпроси: Как ръководителите да се справят ефективно при възможен психичен проблем при служител и колко е важно да се реагира адекватно; Как да управляват служители с психични проблеми?; Как да бъдат подкрепени служителите да говорят с мениджъра си за проблеми с психичното си здраве?; Причините за стрес на работното място; Подходящи политики, процедури и информация, която може да бъде въведена за служителите относно психично здраве и благополучие; Нуждата от човешка връзка за добра работна среда.