Експерти по проект L.I.K.E се присъединиха към Дни на кариерата, организирани от Философски Факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски“, за да представят пред студенти от специалност Психология и техните преподаватели  Младежка къща “Скрити Лайкове“ и възможностите за доброволческа работа.

Там експертите раздадоха множество брошури и осъществиха срещи с всички заинтересовани страни, на които разказаха за дейностите на Мадежката къща, нейните цели и философия, както и възможностите за доброволчество.