Стигмата е най-голямото препятствие по пътя към възстановяването, лечението и общественото приемане на хората, живеещи с психично разстройство. Негативните нагласи и възприятия към психичните разстройства трябва фундаментално да се променят и да се демонстрира, че хората с психични проблеми са съвсем нормални и водят смислен живот.

Всеки може да бъде част от промяната като помага за премахването на стигмата и дискриминацията:

 1. Знайте фактите. Образовайте себе си относно психичните проблеми.
 2. Бъдете наясно с Вашите нагласи и поведение. Всички сме израснали с предразсъдъци и осъдително мислене. Но можем да променим начина, по който мислим. Разглеждайте хората като уникални създания, а не като етикети или стереотипи; те имат много други личностни характеристики, които не изчезват само защото имат психично разстройство.
 3. Подберете думите си внимателно. Начинът, по който говорим, може да се отрази на това как другите мислят и се изказват. Не използвайте язвителен или пренебрежителен език.
 4. Образовайте другите. Намерете възможности да споделите факти или позитивните си нагласи към хората с психични проблеми. Ако приятелите, семейството, колегите или дори медиите разпространяват информация, която не е вярна, тогава оспорете митовете и стереотипите. Обяснете им как негативните думи и неточните описания, поддържайки живи неверни идеи, могат да се отразят на хората с психични проблеми.
 5. Фокусирайте се върху положителното. Хората с психични проблеми, имат ценен принос към обществото. Техните психични проблеми са само една част от тяхната същност. Всички сме чували негативните истории. Нека видим и отпразнуваме положителните.
 6. Подкрепете хората. Отнасяйте се към хората, имащи психични проблеми, с достойнство и уважение. Помислете как бихте искали другите да се отнасят с вас в същата ситуация. Ако имахте член на семейството, приятели или колеги със зависимости или психични разстройства, подкрепете техните избори и насърчете усилията им да се възстановят.
 7. Включете всички. Отказването на достъп до работа, жилище и здравни услуги, които всички ние считаме за даденост, е нарушение на човешките права. Хората с психични проблеми имат право да участват в обществото също толкова, колкото и останалите.

Няколко начина, по които можете да се справите със стигмата:

 1. Започнете лечение. Може да Ви е трудно да признаете, че се нуждаете от такова.
 2. Не позволявайте на стигмата да създаде срам или съмнение в самите Вас.
 3. Не се изолирайте.
 4. Не приравнявайте себе си със своето разстройство.
 5. Присъединете се към група за подкрепа.
 6. Потърсете помощ в училище.
 7. Борете се със стигмата.