Здравейте,

Настоящото проучване се реализира от „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ по проект L.I.K.E. (Инвестирането в живота е ключ към заетостта). Насочено е към изследване качеството на Вашия живот, здравословно състояние, удовлетвореност, интереси, желания, тревоги и нагласи. Получената от проучването информация ще подпомогне предлагането на възможности за активно приобщаване към заетост и по-пълноценно участие на младите хора в обществото.

https://docs.google.com/forms/d/15Tcs53s4ESrbtxllpBT5uG0U3iY–vpMtR6NO72lhlA