Професионалното изгаряне представлява състояние на емоционално и психическо изтощение, което е причинено от прекомерен и продължителен стрес. Това се случва, когато човек изпитва емоционално изтощение и не е способен да покрие необходимите изисквания и обикновено това състояние е свързано с работата или други настоящи дейности, като грижа за член на семейството или отглеждане на деца. Колкото повече стресът нараства, толкова повече започва да се губи мотивацията или интересът, които в началото са били причината да се поеме определената роля.

 

При професионалното изгаряне в работата са идентифицирани няколко основни симптоми:

Изтощение – често срещан симптом на прегаряне е чувството на емоционално или физическо изтощение и невъзможността на човек да се справи, поради липсата на енергия. Понякога физическите симптоми могат да бъдат болка в тялото,  както и стомашни, и хранителни проблеми.

Циничност (обезличаване) – усещането, че работата е все по-стресираща или разочароваща, чувство на циничност или безразличие по отношение на работата и колегите, дистанциране от колегите.

Намаляване на производителносттаизгарянето кара човек да изпитва негативно чувство и води до трудност при концентриране върху задачите. Възможно е да се появи мудност и липса на креативност. Ежедневните задачи често са засегнати и цялостната работа е възможно да пострада.

 

Личностни черти с повишен риск от развитие на синдрома:

– склонност към перфекционизъм („Не мога да си позволя да направя грешка.“);

– усещане за липса на компетентност („Не мога да се справя.“);

– силната нужда от хармония („Не трябва да засягам никого.“);

– вярата, че нещата се контролират някъде отвън ( „Другите решават вместо мен.“).

 

Справянето с прегарянето изисква да се проследят три подхода:

Разпознаване: да се внимава за предупредителните признаци на професионалното прегаряне.

Обръщане: това е моментът, когато се отстраняват щетите, като се потърси подкрепа и се управлява стреса.

Устойчивост: изграждането на собствена устойчивост на стреса, като се обръща внимание на физическото и емоционалното здраве.

 

Статия на Ралица Илиева, стажант към проект LIKE