В днешния забързан свят, работното място често изглежда като емоционално влакче в увеселителен парк. Дългите работни часове, кратките срокове и непрекъснато нарастващите изисквания могат да доведат до чувство на притеснение, изтощение и силен стрес. Когато стресът надхвърли способността ни за справяне, той може да навреди на ума и тялото, както и на представянето на работното място.

Предизвикателствата пред психичното здраве, породени от прекомерно работно натоварване, лоши условия на труд, противоречиви изисквания, чести организационни промени и лоши взаимоотношения с колеги са вредни не само за служителите, но и за самите организации.

Все повече работодатели осъзнават дълбокото въздействие, което психичното здраве на служителите оказва върху тяхната продуктивност и ангажираност в работата. Давайки си сметка за това, немалка част от тях са започнали да отдават приоритетно значение на психичното здраве на работното място. Много проучвания сочат, че това е свързано с редица положителни резултати, като например повишена удовлетвореност на служителите, по-високи нива на ангажираност и по-добри резултати.

Как всъщност работодателите могат да помогнат за справянето със стреса и неговото предотвратяване? Какви действия биха могли да предприемат, за да се погрижат за психичното благополучие на служителите?

  • Осигуряване на специалист в сферата на психичното здраве (психолог или психотерапевт). Срещите с психолог или психотерапевт могат да помогнат за развиването на умения и стратегии за справяне със стреса на работното място, както и с други негативни емоции, произтичащи от естеството на работа. Нещо повече, те също така могат да подпомогнат изграждането на устойчивост и здравословни механизми за справяне. Това ще помогне по-лесното справяне с предизвикателствата на работното място.
  • Насърчаването на открита комуникация и дестигматизирането на дискусиите относно психичното здраве може да създаде безопасно пространство за служителите да изразяват своите проблеми без страх от осъждане. От съществено значение е да се насърчи среда, в която служителите се чувстват комфортно да търсят подкрепа и да имат достъп до наличните ресурси.
  • Изграждане на организационна култура, основана на уважение и съпричастност и подкрепа е важно, за да може хората да се чувстват сигурни и да имат свободата да обсъждат проблемите си свързани с психичното си здраве без страх от осъждане.

Първата стъпка в справянето с предизвикателствата пред психичното здраве на работното място е признаването на значението на този проблем. Психичното здраве не е нещо, което трябва да се отхвърля или пренебрегва. То е също толкова важно, колкото и физическото здраве.