В свят, който става все по-сложен и взискателен, значението на психичното благополучие не може да бъде надценявано. Признавайки това, семинар, организиран от проект L.I.K.E, събра разнообразна група от нетърпеливи умове да се впуснат в тънкостите на психологическата работа. Воден от Юри Кацаров – клиничен психолог с дългогодишен опит и доктор по психологическите науки, семинарът имаше за цел да хвърли светлина върху предизвикателствата при работата с клиенти в психологическата практика.

Ключова тема на семинара беше значението на установяването на силна терапевтична връзка с клиентите. Психологът подчерта значението на доверието, конфиденциалността и установяването на граници за изграждане на безопасно пространство, което позволява на клиентите свободно да изследват своите мисли и емоции. Бяха споделени практически съвети за създаване на доверителна връзка и поддържане на професионализъм при същевременно запазване на съпричастност и състрадателност.

Както при всяка професия, и в психологическата работа с клиенти съществуват множество предизвикателства и етични дилеми. Семинарът породи активни дискусии по теми като поддържане на обективност в лицето на личните пристрастия и справяне с преноса и контрапреноса. Студентите бяха насърчавани да разсъждават върху потенциалното въздействие на нарушената професионална динамика и да останат бдителни в спазването на етичните стандарти по всяко време.

Лекторът на семинара, д-р Юри Кацаров, сподели набор от терапевтични техники и интервенции, които могат да бъдат използвани при работа с клиенти като подчерта значението на приспособяването на интервенциите към индивидуалните нужди и възприемането на гъвкав подход, който да отговаря на различните цели на клиентите.

Семинарът предостави на присъстващите изчерпателна представа за психологическата работа и сложността на работата с клиенти. Те получиха ценна възможност да разширят практическите си знания. Въоръжени с тези прозрения, студентите напуснаха семинара, оборудвани с по-задълбочено разбиране на психологическата работа и подновена страст да оказват положително въздействие върху живота на другите чрез бъдещата си кариера като психолози.