На 9 септември фондация Salva Vita, унгарския партньор в проекта LIKE-Инвестициите в живота са ключ към заетостта, организира трудова борса.

В събитието взеха участие както млади NEET с намалена работоспособност, така и екипът на проекта: ръководителят и професионалният лидер.

Работодатели, взели участие:
• Amrest Kft.
• Auchan Magyarország Kft.
• HÁDA-1 Kft.
• Magyar Posta Zrt.
• МЕТРО Kereskedelmi Kft.
• Praktiker Kft.
• Provident Pénzügyi Zrt.
• TESCO Global Áruházak Zrt.

През първата половина на събитието работодателите представиха профила на компанията, която представляват и набора от възможности за работа. Това беше направено в кратка презентация.

През втората половина на програмата представителите на компании имаха възможност да се запознаят лично със заинтересованите лица: търсещите работа можеха да задават въпроси на работодателите под формата на неформален разговор.

Събитието послужи и за популяризиране на Младежка къща „Скрити лайкове” ​​по проект LIKE и предлаганите в нея дейности.