Днес, на 10 октомври, хора по целия свят  честват Световния ден на психичното здраве под надслова Психичното здраве като универсално човешко право“. Този ден не само ни напомня за значимостта на психичното здраве, но и подчертава необходимостта от преодоляване на стигмата, свързана с психичните заболявания.

Психичното здраве е основата на пълноценния и щастлив живот, и всеки човек, независимо от народността, етническата принадлежност, религията, пола и възрастта, заслужава достъп до висококачествени услуги за психологическа помощ и подкрепа. Темата за психичното здраве като универсално човешко право ни напомня, че нито един човек не трябва да бъде дискриминиран поради своята психична болест.

Въпреки усилията за осъзнаване и повишаване на осведомеността, много хора с психични проблеми продължават да срещат предразсъдъци и дискриминация. Правата им да имат свободен достъп до подкрепа и да бъдат активно включени в обществото често се нарушават. Днес е чудесна възможност да си напомним, че психичното здраве е неизменна част от цялостното здраве и е наша отговорност да се стремим към разбиране и приемане, за да се чувстват всички онези, засегнати от психични проблеми и разстройства, свободни да търсят помощ и подкрепа.  Приемането е ключът към заздравяване на нашето общество.