На 27 август (събота) се проведе семинар за родители на младежи с психични проблеми или затруднения с лектор Елка Божкова, клиничен психолог и експерт към проект L.I.K.E. Основа тема беше влиянието на пандемията от COVID-19 върху психичното и физическото здраве на младежите и родителите им. Проведе се дискусия, в която родителите взеха активно участие относно последиците от пандемията върху живота, отношенията с близки хора, емоции, преживяване на паника и страхове.

Пандемията от COVID-19 предизвиква различни емоции и състояния като стрес, безпокойство, страх, тъга и самота. А психичните разстройства, включително тревожност и депресия, могат да се влошат.

Освен тези състояния и емоции, пандемията причинява и значителни промени в ежедневието ни. Изправени пред новите реалности на работа от вкъщи, временна безработица, домашно обучение на деца и липса на физически контакт с други членове на семейството, приятели и колеги, е важно да се грижим както за психическото, така и за физическото си здраве.