На 22 септември (Сряда) ще се проведе годишният семинар и конференция в Рига, Латвия по проект LIKE – „Инвестициите в живота са ключ към заетостта“ и Младежката къща „Скрити Лайкове“. Събитието ще се проведе в ресторант Fabrikas, като ще се спазят всички противоепидемични мерки за безопасност.

Събитието ще дискутира включването на хора с психични проблеми – социално и на пазара на труда; представители на заинтересовани страни ще се съгласят върху най-обширния и подходящ модел за кооперация за постигане на устойчиви и дълготрайни цели за въвличане на пазара на труда.

Програма:

  • 10:00-14:00 – Откриването ще стартира, следвано от обсъждане на стратегии; идентифициране на проблеми и възможни решения; профил на клиента, който има нужда от услугите на младежката къща. След кратка кафе пауза, ще продължи дискутирането на възможни решения от опита и експертизата на участниците;
  • 14:00-15:00 – Обяд и неформална атмосфера;
  • 15:00 -16:00 – Въпроси и отговори;
  • 16:00 – Закриване.

Участие ще вземат:

  • Представители от екипа по проекта LIKE: психолози, социални работници;
  • Представители от ръководството и политическите отдели на LM;
  • Представители от общинската структура на благосъстоянието;
  • Представители на неправителствени организации, които биха сътрудничили с Асоциация PINS, като Фондация TOTAL, Child of Care, Wings of Hope, Zelda;
  • Работодатели.

Хубаво е да се идентифицира и разбере всяка страна: визията, интересът, възможностите за решение на законодателя, клиенти, роднини, професионалисти и работодатели.