Пресконференцията и мултипрофесионалният посреднически семинар по проекта L.I.K.E.-„Инвестициите в живота са ключът към заетостта“ беше организирана от Асоциация ПИНС и се проведе на 22.09.2021 г. на плаващата тераса на „Kipsalas Fabrikas restorans”, в Рига, Латвия.

 

На събитието присъстваха латвийската държавна телевизия, както и големи информационни агенции.

Участие взеха: министърът на социалните грижи – Гатис Еглитис, законодатели от латвийския парламент, представители от отдела по труда на Министерството на социалните грижи, представители от отдела по труда на община Рига, лидери на приятелски неправителствени организации, работодатели, социални работници, психолози, младежки работници, персоналът на проекта, самите NEETs с проблеми с психичното здраве и техните родители. Всички информираха за констатациите и заключенията по проекта и посредническия семинар – най-ефективните, удобни и устойчиви начини за приобщаване на младите хора с проблеми с психичното здраве на пазара на труда.

 

По време на конференцията:
Ръководителят на проекта LIKE д-р Снарски представи трите фази на проекта: фазата на изследване, на преходната заетост и на заетост на пазара на труда. Той сподели данните, получени по време на изследването, проведено в Латвия, което определя профила и нуждите на младите хора с психични проблеми. Тези данни разкриха различните видове NEETs с психични проблеми и основните пречки, които срещат при влизане на пазара на труда.

Психолозите, менторите и младежките работници по проекта разкриха реални проблеми на младите хора с психични проблеми, срещнати по време на четиримесечната работа в Младежка къща „Скрити лайкове“. Младите хора с психични проблеми обещаха да споделят своите лични истории с пресата след успешното им включване на пазара на труда.

Родителите споделиха, че се чувстват сами, изморени и опустошени, като осигуряват непрекъсната медицинска помощ, емоционална подкрепа и финансови средства на възрастните си деца.

НПО споделиха, че са в постоянна борба в търсене на финанси, за да се конкурират с неефективната и бавна държавна социална система, която получава все по-голямо финансиране за по-нискокачествена работа.

Представителите на Министерството на труда и Министерството на социалните грижи информираха за съществуващите програми, които, ако бъдат подобрени, биха могли да бъдат полезни за включването на NEETs с психични проблеми на пазара на труда.

 

По време на мултипрофесионалния посреднически семинар:
Основната цел на семинара беше да изслуша мнението на всички страни, участващи в многостранното решаване на този проблем.

Психолозите, менторите и младежките работници по проекта споделиха 18 реални случая и реални профили на млади хора с психични проблеми. Двама смели млади хора с психични проблеми споделиха своите лични истории.

Представителите на работодателите споделиха притесненията си от рисковете и загубите от наемане или не наемане на NEETs с проблеми с психичното здраве.

От друга страна, представителите от Отдела по труда на Община Рига информираха, че не планират никакви услуги или програми за включване на NEETs с психични проблеми на пазара на труда на територията на Рига.

Освен това, с ръководството на министъра на социалните грижи – Гатис Еглитис, участниците от всички страни се концентрираха върху създаването на системни решения за включването на NEETs с психични проблеми на пазара на труда.

Всички участници отбелязаха положителната енергия на министъра на социалните грижи и изразиха надеждата, че тя най-накрая ще започне да топи леда между Община Рига и NEETs с психични проблеми. Това ли е началото на социалната пролет?