Във връзка с изпълнението на фазата на заетост на проект „Инвестициите в живота са ключът към заетостта”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост, СПОК разшири обхвата на обучение за работодатели в цялата страна.

На 18 февруари (петък) СПОК проведе първия от поредицата онлайн семинари за работодатели относно интегрирането на NEETs на пазара на труда. Как да им дадем възможности – не привилегии, защо това е необходимо и как е възможно. Първият семинар беше фокусиран върху това как да се справим със служител с психични проблеми.

Присъстваха представители от сектора на човешките ресурси, мениджъри, ръководители на екипи и други организации, представляващи частния сектор и местните власти. За образователните курсове се регистрираха и представители на Министерството на здравеопазването, Българската академия на науките, психиатрични болници и университети.

Основният фокус на семинара беше проблемите с психичното здраве на работното място и какво може да направи мениджър или друг член на екипа, когато се сблъска с такъв случай. Бяха обсъдени и различни фактори, които могат да повлияят на психичното здраве на служителите.

Лекторите на образователния курс посочиха пред работодателите, че психичните проблеми се характеризират с периоди на кризи и ремисия; кризите са кратки, ремисиите са дълги; съществуват леки психологически проблеми, чиито симптоми не саботират изпълнението на задачите. По време на семинара бяха обсъдени множество примери и аргументи – какви са предимствата от наемането на човек с психични проблеми: той/тя използва силните си страни в работата, спазва правилата и авторитетите и напредва в представянето и постиженията си.

Интересът към предложената тема за семинарното обучение беше изразен в редица предварителни въпроси в регистрационната форма за събитието:
• Как да се справим със служител или колега, който не иска да признае проблема си
• Профилактика на пристрастяване към вещества сред служителите поради голямо натоварване и изтощение
• Как да подкрепите служител, който страда от депресия
• Как един нарцистичен лидер рефлектира върху членовете на екипа
• Стресът от постоянното аудио и видео наблюдение на работното място и как се отразява на служителите

От дискусиите и дебатите се формираха важните за работодателите теми, които дадоха посока за следващите семинари. Една от най-очакваните идеи за дискусия ще бъде тема на втория семинар – служители в риск от злоупотреба с алкохол или други психоактивни вещества.