На 8 март (Вторник) се проведе онлайн семинар за работодатели на тема как да се справим, когато наш служител или колега злоупотребява с алкохол или други субстанции.

Модератор и лектор беше др. Юри Кацаров – клиничен психолог и експерт по проекта LIKE – Инвестициите в живота са ключ към заетостта.

Участие в семинара взеха около десет души, представители на мениджмънт или човешки ресурси отделите на различни компании и организации.

В ситуация на пандемия, стрес, тревожност и постоянни промени, понякога е възможно да имаме деструктивни начини за справяне.
Нарастването на стресогенните фактори влияе върху нашето психично функциониране, а най-често разпространените психични разстройства, са т.нар.  тревожно – депресивни разстройства (страдат около 8% от хората в света).
Много са засегнатите и от употребата на алкохол, психоактивни вещества, както и непредписани медикаменти.
Едно изследване (2020г) на Роджърс Шепърд  и други психолози показва, че пандемията е свързана със значимо повишаване на психиатричните заболявания (депресия, тревожност, употреба на психоактивни вещества), нивата на тревога и страх са най-високи при употребяващите по време на пандемия.
А като начин за справяне, ръстът на употребяващите се е увеличил.
Всеки има различен праг на претоварване, което може да доведе до бърнаут или употреба на вещества, които сякаш му помагат да излезе от стреса в ежедневието.
Това „псевдо помагане“ крие много рискове, защото може да стигне до злоупотреба.
Като при жените и мъжете критериите се различават. За мъжете питие и половина – над 150мл., употребата е всекидневно. При жените – около ¼ по–ниско се счита за проблемна употреба. С ежедневната злоупотреба, човек развива толеранс, и за да се постигне ефекта на релаксация и отпускане, количеството трябва да се увеличи.
Ако употребата е на работното място, тя вече е станала неконтролирана, в такива случаи търсенето на психологическа подкрепа е много полезно. Към съответния колега е хубаво да се проведе разговор от някой негов близък човек на работното място, който да не е критикуващ, а по-скоро разбиращ, топъл, подкрепящ, който да насочи към съответната професионална помощ. Възможно е, поради употребата на алкохол или субстанции, човекът да реагира с агресия. Най-често, агресивното поведение на работното място се характеризира с повишаване на тон. Важно е да не да се върне към спокойното общуване и на агресията да не бъде отвърнато, тъй като ситуацията може да ескалира. Ако използваме реплика от типа „Виж, не е нужно да повишаваш тон, ние в момента говорим спокойно, целта ни тук е да си свършим работата и ние искаме просто да ти помогнем“, може да предотврати разгръщането на агресия от страна на употребяващия. Докато проблемите не са стигнали до трудно – лечимите стадии на заболяването е необходима интервенция.