СПОК, България

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ има близо 10 годишен опит в разработването, организирането и провеждането на редица дейности и инициативи, свързани с психичното здраве, младежките проблеми и заетост, права на жените, права на децата, борба с насилието срещу децата, работа със семейства в риск, инициативи за популяризиране на социална промяна и по-голямо гражданско участие в обществото.

Сдружение „СПОК” поддържа стабилни партньорства с международни организации от различни държави като Великобритания, Германия, Италия, Испания, Литва, Румъния и други държави-членки на ЕС, както и Норвегия и Исландия.

С високо квалифицирания екип от специалисти, с контактите и авторитета, с които се ползва, Сдружение „СПОК” е приемана като перспективна и желана организация за разпространение на знания, опит и генериране на нови идеи в областта на превантивните дейности и разработването на интегрирани системи за повишаване степента на социална и психическа адаптираност на деца и младежи в риск.

Сдружение „СПОК” се занимава активно със създаване на иновативни системи и методики, изследователски анализи и разработки, провеждане на обучения, семинари и ателиета, провеждане на кампании, както и подпомагане дейността на други организации.

Линк към сайта на организацията: http://spoc-s.com/

Албена Дробачка

Председател на Сдружение за прогресивна и отворена комуникация „СПОК“

Ръководител на проект „L.I.K.E. – инвестициите в живота са ключ към заетостта“

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Юри Кацаров

Експерт към проекта, клиничен психолог, отговорник отдел „Консултативна дейност“ в ПИЦ по проблемите на наркоманиите

 

 

 

 

Доц. Д-р Христо Хинков

Експерт към проекта, психиатър,  директор на „Национален център по обществено здраве и анализи“

 

 

 

 

 

 

Д-р Вяра Ганчева

Експерт към проекта, социолог, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 

 

 

 

 

 

Елка Божкова

Експерт към проекта, клиничен психолог, УБ „Александровска“, Психиатрична клиника – психотерапевт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Цветелина Петкова

Експерт към проекта, психиатър, център за психично здраве, директор на ПИЦ по проблемите на наркоманиите към Столична община

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

L.I.K.E. - Инвестициите в живота са ключът към заетостта

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост;
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС