Защо суицидната стигма е толкова разрушаваща?

Стигмата не насърчава здравословното възстановяване:

 • В проучване, публикувано в British Journal of Psychiatry, 83% от участниците осъзнават стигмата, свързана с психични заболявания и са имали затруднения при търсенето на помощ. Само 54% от анкетираните са обсъждали мислите си за самоубийство със семейството си, връстници и/или партньори.

Стигмата влияе отрицателно върху резултатите от лечението:

 • „Възприетата стигма може да повлияе на чувството за срам и може да доведе до по-лоши резултати от лечението“ (Psychology Today).

Стигмата влияе отрицателно върху начина, по който възприемате себе си и другите:

 • Хората с депресия и шизофрения се възприемат масово като непредсказуеми и опасни.

Насоки за помощ:

 • Приемайте различията;
 • Дайте възможност на хората да вярват на собствения си опит и не се осланяйте на стереотипи;
 • Третирането на суицидно поведение с медикаменти може да бъде отчасти полезно, но понякога не е достатъчно;
 • Започнете от това, което хората знаят, а не от това, което смятате, че те знаят.

Внимавайте при следните притеснителни знаци:

 • Търсене на начин за самоубийство (например, покупка на пистолет);
 • Споделяне на мисли за самоубийство;
 • Говорене относно липса на желание и надежда за живот;
 • Усещане, че въпросният човек е товар за околните;
 • Повишена употреба на алкохол/наркотици;
 • Притеснително и безразсъдно поведение;
 • Твърде малко или твърде много сън;
 • Оттегляне или изолиране от заобикалящата среда;
 • Демонстриране на ярост и отмъстително поведение.

Колкото по-дълго тези знаци продължават да се появяват, толкова по-сериозни стават. Колкото повече се намесват в ежедневието, толкова по-голяма става необходимостта за незабавно професионално лечение.

Ако сте загрижени за някого, показващ симптоми на суицидно поведение, можете да го попитате:

„Звучи, сякаш в момента нещата са наистина тежки и съм загрижен за теб. Обмисляш ли самоубийство?“

„Мислил ли си някога да направиш опит за самоубийство?“

„Понякога толкова зле ли се чувстваш, за да обмислиш вариант за самоубийство?“

Ако случаят не търпи отлагане и има нужда от незабавна помощ:

 • Не оставяйте човека сам;
 • Звъннете на горещата линия за самоубийства във Вашата страна;
 • Премахнете всякакви психотропни вещества, лекарства, запалки или остри предмети;
 • Заведете човекът при медицински професионалист;
 • Не говорете за самоубийството като за нещо тайно.