• Стигма: „Знак, който обозначава срамно качество при определен индивид“ или качество, което се счита за срамно.
  • Социална Стигма: Предразсъдъци и дискриминация, насочени към лица с психични проблеми, в резултат на етикет, който им е поставен от обществото на база психично здраве.
  • Възприета стигма/стигматизирайки се сами: „Придаване на субективен характер от страна на страдащите от психични разстройства на техните възприятия за дискриминация“.

Примери за стигма при самоубийството (имайте предвид, че всяка една от тях е болезнена)

  • Говоренето на някого за самоубийство, като самата идея може да се загнезди в главата му
  • Суицидните хора напълно разбират идеята за смърт
  • Всеки, който умира от самоубийство, е депресиран
  • Внезапното подобрение на емоционалното състояние след опит за самоубийство или депресивен период показва, че рискът от самоубийство е приключил

 

Кои са факторите, които могат да допринесат за стигматизирането?

  • Семейство

Връзката между членовете на семейството и човекът, попаднал в спектъра на стигмата, може да повлияе на степента, до която тя се прехвърля върху неговите близки. В екстремни случаи, членовете на семейството могат да започнат да заклеймяват човека и да се държат по начин, който го кара да вярва, че самоубийството е единственото решение на ситуацията. Също така, проучвания установяват, че юноши с психични проблеми са забелязали стигматизиращо поведение, насочено към тях, идващо от членове на семейството. 46% от тях описват стигматизацията по отношение на нежелани предположения.

 

  • Учители

Други проучвания показват, че 35% от младежите съобщават за стигма, идваща от учителите. Тези учители биха показали „страх, неприязън, избягване и подценяване на способностите“ спрямо тези ученици.

 

  • Връстници

62% от юношите са изпитвали стигматизиращо отношение от своите връстници. Това води до загуба на приятелство и социално отхвърляне.

 

  • Медии

Медиите са критикувани за поддържане на стереотипи, особено чрез филми и социални мрежи.

 

Моделите за подражание във филмите, телевизията и музикалната индустрия често изобразяват самоубийство и поддържат стереотипи, които могат да доведат до имитационни действия. Сайтове като Tumblr често излагат потребителите си на изображения, представящи самонараняване, самоубийство, депресия и ненавист към личността, като поставят всичко това под претекст на нещо, което е „красиво, романтично и смислено“.

 

Това извисяване и популяризиране на самосъжаление може да доведе до игнориране на историите на тези, които са клинично депресирани спрямо тези, които не са такива наистина. Докато социалните медии позволяват осъзнаване по темата и самоидентификация, дезинформацията за психичните разстройства е преобладаваща, което води до самодиагностициране на психични заболявания, като депресия, когато става въпрос за нормални ежедневни неща.