Какви са последствията от стигмата?

Стигмата може да се определи като набор от отрицателни и често несправедливи убеждения, които обществото или група индивиди имат за дадено обстоятелство, качество или човек. Подхранвана от дезинформация, голямата доза стигма съществува при зависимостите и разстройствата на поведенческото здраве. Отрицателното влияние на стигмата обхваща много неща: може да доведе до отбягване, отхвърляне и дискриминация, като в крайна сметка възпира хората да търсят помощта, от която се нуждаят.

Защо стигмата съществува?

Стигмата около пристрастяванията често се поддържа от липсата на адекватна информация за въпросното състояние. Въпреки че научните изследвания ни помагат да научим, че зависимостите са хронични, често прогресиращи, но лечими състояния на психичното здраве, огромна част от обществото все още не мисли така. Повече от 76% от хората вярват, че пристрастяването е изцяло или частично въпрос на избор, според изследванията на Recovery Brands.

Хората не избират да развиват зависимости. Пристрастяването често е резултат от комбинация фактори, включително генетична предразположеност и влияния от заобикалящата ги среда. Хората, които не разпознават медицинския модел на пристрастяване, могат да продължат да възприемат зависимостта като проблем на волята или да чувстват, че „сами са си го причинили“. Те дори могат да използват унизителни термини, за да опишат хора, които се борят с пристрастяване, като: наркоман, друсан, или пияница. Въпреки това, подобно на други здравословни проблеми, зависимостта изисква лечение и хората, които се лекуват, заслужават уважение и подкрепа, точно както всеки с хронично заболяване – психическо или физическо.

Кого засяга стигмата?

Стигмата несправедливо обвинява индивиди, които страдат от тежестта на пристрастяването или нездравословно поведение. Това може да причини на хората (както и на техните семейства или други близки) огромен срам, който от своя страна може да им попречи да потърсят лечение. Освен това, стигматизацията е втората по големина бариера за хората, обмислящи лечение.

Стигмата може също да повлияе на личните пристрастия на медицинските специалисти, като по-малко вероятно е някои лекари да лекуват адекватно хората със зависимости или поведенчески проблеми. Освен това, някои фармацевтични компании отказват да инвестират в разработване на нови лечения за пристрастяване или поведенчески разстройства – това е вид политика, може би оформена донякъде от стигмата около тези условия.

Тя засяга обществото като цяло: когато не се лекуват, зависимостите и поведенческите разстройства могат да доведат до увеличаване на разходите за здравеопазване и проблеми със закона. Хората с минало, което засяга зависимостите, също могат да изпитват затруднения с намирането на работа, което може да доведе до увеличени разходи за обществото и загуба на производителност.

Повече от 82% от хората, които се борят с някакво пристрастяване, са се почувствали като обект на стигматизация. Проучване от 2013 г. показва високи нива на противопоставяне на практики, които могат да помогнат за лечение на употребата на вещества, застраховка, жилища и програми за заетост. По-малко от 25% от анкетираните съобщават, че желаят да работят в тясно сътрудничество с колега със зависимост и 64% смятат, че работодателите трябва да отказват работа на лица със зависимости.

Почти половината от анкетираните смятат, че хората, които употребяват прекомерно психотропни вещества, не трябва да имат достъп до здравноосигурителни обезщетения, които ползва широката общественост. Тези убеждения подтикват стигмата, като не позволяват на политиците да разработват и подкрепят инициативи за подпомагане на хората да се възстановят.

Какво прави стигмата?

Стигмата, свързана със зависимостите и поведенческите разстройства, има далечни последици. Тя засяга не само хората, които се борят със зависимости, но и:

  • Техните семейства, приятели и работодатели
  • Служители на законодателната система
  • Медицински професионалисти и специалисти по прекомерната употреба на вещества

Тези, които се борят със зависимост към вещества, може би най-силно усещат последиците от стигмата. Те могат да се почувстват обезкуражени или да не могат да получат лечение, както и да изпитат трудности при намирането на работа или получаването на помощи, които могат да подпомогнат възстановяването им.

Въпреки че има много специализирани лечебни заведения, много частни лекари или специалисти в областта на психичното здраве отказват да работят с лица със зависимости, поради предполагаемата ниска степен на успех при лечението. И докато фармацевтичните компании работят усилено за разработването на нови лечения за много хронични заболявания, лечението на зависимости не е от висок приоритет, въпреки увеличените разходи за нелекувано пристрастяване.

Пристрастяването се свързва с ниско самочувствие и стигматизиращите възгледи за пристрастяването могат да влошат това. 30% от населението смята, че възстановяването от дадена зависимост е невъзможно