Стресът на работното място е познат на всеки. Съществуват ред причини, които водят до стресови ситуации. Стресът оказва голямо негативно влияние върху работния процес, доброто настроение и здравето.

Стресът и тревожността са често срещан проблем при възрастните. Те могат да се проявят под много различни форми, като най-честия им причинител е работата. Лошите социални условия на труд, неправилно управление на труда и лошо организиране и планиране често водят до психосоциални рискове.

Стресът в работата може да се дължи на различни фактори:

–     Неизяснена длъжност/позиция;

–     Лошо ръководно управление и организационни промени;

–     Кратки срокове;

–     Твърде голямо работно натоварване;

–     Перфекционизъм;

–     Незачитане на работника, пренебрегване на неговото мнение;

–     Неподходяща работа, усещане за безсмисленост на труда;

–     Липса на комуникация;

–     Липса на подкрепа от коледи и ръководители;

–     Психологически тормоз;

–     Стремеж към контрол над всяка ситуация;

–     Проблемни отношения в семейството;

–     Липса на хоби или време за себе си.

 

Обикновено стресът на работното място и останалите видове стрес се свързват с невъзможността да се справим с определени обстоятелства.

Мисълта, че сме загубили контрол над ситуацията, че нещо ни се случва, независимо от нас, нещо ни спохожда и ние няма да можем да продължим както до сега. Самата мисъл за промяна поражда несигурност, а всяка несигурност представлява известна доза стрес.

Статия на Йоана Ангелова, стажант към проект L.I.K.E.