1. Давайте на детето си достатъчно свобода.
  • Това означава да насърчавате своя младеж да стане независим, толкова колкото е възможно.
  • Мислете за даването на свобода по-скоро като за процес, отколкото за събитие. Давайте му възможност да прави избори, делегирайте му отговорности и му разрешете да прави грешки.
  • Процесът е труден за повечето родители и най-вече за родителите на младежи с психични проблеми.
  • Нормално е да имате смесени чувства относно това , че детето ви пораства и продължава напред, но е важно да намерите здравословен начин да се справите с тревогите и страховете си. Говорете с близък приятел, друг родител на младеж с психични проблеми, група за подкрепа или психолог.

 

  1. Как можете да помогнете на своето дете да стане по-независимо?
  • Не правете това за него, което той може сам да направи за себе си. Насърчете го да поиска помощта ви след като е пробвал сам и е направил всичко, което може.
  • Разгледайте какви възможности съществуват за независим живот и подкрепа за вашето дете. Опциите варират от самостоятелен живот без никаква помощ до живот в подкрепяща среда.
  • Ако младежът продължи да живее във вашия дом, изисквайте от него да помага вкъщи както бихте очаквали от всеки друг възрастен. Дайте му толкова отговорност, колкото може да понесе. Не се отнасяйте с него като с дете, просто защото живее у дома.
  • Сега, когато детето ви е пълнолетно, вие вече няма да сте основния човек , който ще взима решенията. Вместо това поемете ролята на ,,консултант“ – човек, който помага на младежа да взима добри решения.
  • За много от тези младежи завършването на гимназия означава и загуба на основния им контакт с приятели. Насърчавайте го да продължи връзка с тях и да търси нови като посещавате различни места за тази цел.

 

Силвия Иванова, стажант към проект L.I.K.E.