Посрещаме есента с вдъхновение от 5-ия годишен семинар, организиран от Фонда за регионално развитие и Норфежки финансов механизъм. Събитието се проведе на 3-4 октомври във Варшава, Полша.

Темата на тазгодишното събитие обръща специално внимание на уменията и тяхната ключова роля в бъдещето на Европа. Тя обедини множество делегати, водени от мисията си з а устойчива Европа, които взеха участие в събитието, за да обсъдят предизвикателствата, да споделят научените уроци, добрите практики,  успехите на своите проекти, както и да погледнат към бъдещето и възможностите, които крие то.