Изследвания сочат, че хората с ментални заболявания имат желание и са способни да работят. Въпреки това, процентът на безработица сред тях остава твърде висок. Стигматизацията, често проявявана от работодателите, е обикновено причината, поради която страдащите от проблеми с психичното си здраве хора, не успяват да се интегрират на пазара на труда. Проучвания, проведени сред работодатели в различни европейски държави сочат, че повече от половината от тях не са склонни да наемат човек, който в миналото си е имал психично заболяване или в момента е подложен на лечение. Хората с психични заболявания идентифицират проявената спрямо тях дискриминация при търсене на работа като една от най-стигматизиращите и неприятни за тях случаи на неприемане. Страхът от стигмите и отхвърлянето от страна на бъдещите работодатели са факторите, които сериозно могат да нарушат увереността на ментално болния и да понижат качеството му на представяне на самото интервю за работа. С течение на времето, хората с ментални заболявания могат да започнат да гледат на себе си като на хора, непригодни за наемане на работа, и да прекратят търсенето и интереса към различни кариерни възможности.

Експерти от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация по проект “L.I.K.E. – инвестициите в живота са ключ към заетостта” проведоха пореден семинар за ръководители, мениджъри и специалисти човешки ресурси. Лектори на семинара бяха Елка Божкова, клиничен психолог и експерт към проект L.I.K.E. и Веселина Паскалева, психолог и експерт към проект L.I.K.E.

Основна цел на обучението бе редуциране на стигмата и проявата на дискриминативно отношение на работното място спрямо хората, страдащи от ментални заболявания, както и изграждане на подкрепяща организационна култура, която да е достатъчно подкрепяща психичните заболявания и психосоциалното възстановяване на пациентите. Обсъдени с учаастниците в семинара бяха ефективните стратегии и полезни методи за изграждане на система от специални мерки за преодоляаване на чувството за професионална недостатъчност и пълна социализация на служителя с ментални проблеми. Крайната цел е да се постигне максимална работоспособност.