Стресът представлява негативно състояние, характеризиращо се със силен емоционален и физически дисбаланс. Стресовите стимули биват психически, емоционални и физически, а всеки един от тях води до различни промени в организма. Въпреки че, стресът често се асоциира с неудовлетворение, той може да се прояви дори в положителни моменти, които все пак изискват адаптация и представляват някакъв вид промяна за нас. Един от най-разпространените предиктори на стреса е свръхнапрежението, провокирано от усещане за преумора, претовареност и невъзможност за справяне с няколко дейности в динамична среда. Ако сте в работоспособна възраст, тази комбинация със сигурност Ви изглежда позната, защото тя представлява, така наречения „Стрес на работното място“, който е в тясна връзка с широко дискутирания през последното десетилетие „Burnout” синдром.

Професионалният стрес е предизвикателство, но е и мотиватор, който притежава силата да развива креативността. Точно в най-емоционално натоварените моменти, без да усещаме, изучаваме изкуството на успешното справяне, благодарение на което, имаме възможност да си изградим една добра психосоцилна среда, която да способства нашата адаптивност и нашето развитие, както в личен, така и в професионален план. Освен претовареността и изискванията на работната среда, друга вероятна причина за високите равнища на стрес по време на работа, е нашата психологическа настройка по отношение събитията в живота. Разбираемо, повечето от нас възприемат извършването на ежедневна и вероятно монотонна дейност като нещо негативно, а от друга страна, често свързваме лятната почивка на морето или повишението в работата с нещо зареждащо и положително. В повечето случаи, тези аспекти са взаимосвързани и не биха могли да съществуват самостоятелно, както и успехът не би могъл да съществува без трудностите.

Връзката стрес-креативност-успех, макар да е дълъг процес, веднъж изградена, може да послужи за нашата успешна емоционална регулация и себеактуализация. Самото състояние на стрес се изразява в няколко последователни етапа. В първите няколко етапа усещаме личността си застрашена от някаква външна причина, което води до вътрешна неудовлетвореност, безпокойство и безпомощност. В следващите етапи, неосъзнато от нас се задействат защитни механизми, които помагат отново да постигнем спокойствие и уравновесеност. Психическите функции, породени от изживяване на стрес, са поведенчески стратегии, които допринасят за справянето в конфликтни и кризисни ситуации. Те са именно нашата пробудила се креативност, която се явява като ресурс, който тушира стреса. Ето как, това силно и негативно състояние се саморегулира и  благоприятства нашето емоционално и интелектуално израстване.

Трудно бихме могли да поставим глобална оценка на нивото и точния произход на възприетия стрес по време на работа, защото действащите мотиви за всеки един от нас имат свойството да се усилват и отслабват, както и да се трансформират. Тази динамика, сама по себе си, е изтощителна, защото е част от целия ни житейски път и в някакъв момент може да доведе до синдрома на професионалното прегаряне „Burnout“. Това прегаряне настъпва поради ненавременно взети мерки за справяне с хроничния стрес на работното място и води до трайна негативна промяна в личната мотивация, ефективност и работоспособност. За да избегнем този синдром е нужно да променим нагласите си към работния стрес, но и да вземем превантивни мерки, с които да го редуцираме до полезен за нас минимум. Представям Ви няколко стратегии, които могат да подпомогнат поддържането на психично здраве:

  • Oпитайте да си дадете кратка почивка, когато почувствате претовареност и се постарайте да не се обвинявате, че имате нужда от отдих. Приемете релаксацията на ума и тялото като рестарт.
  • Опитайте да намерите време да практикувате някакъв спорт. За тези, които имат прекалено натоварен график, домашните упражнения също биха били ползотворни. Тренировките подобряват концентрацията и намаляват тревожността.
  • Опитайте да установите от какъв аспект е мотивът (емоционален, психически или физически), който Ви поставя в състояние на стрес. Работете върху разрешаването на конкретния проблем, не го отричайте.
  • Опитайте да извлечете личностни ползи от състоянието на стрес и превърнете дефекта в ефект.

Лорета Стоянова