Codici, Италия

codici„Кодове“ /Codici/ е независима организация с нестопанска цел за социални изследвания, основана през 2005 г. в Милано (Италия). Тя подпомага публичните институции, организации от третия сектор или частни компании, като ги насочва в справянето със социалните промени.

Изследователите и социалните работници на „Кодове“ използват инструментите на приложни социални изследвания, за да анализират възникващите социални и културни явления, да предлагат консултации, обучителни курсове и техническа помощ по конкретни обществени теми и политики, да подпомагат разработването и оценката на проекти за иновативни социални услуги.

„Кодове“ е фокусирана върху социалните интервенции, изградени главно от и с всички хора, участващи в дейностите.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

L.I.K.E. - Инвестициите в живота са ключът към заетостта

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост;
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС