HRIS, Исландия

hris„Асоциация за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите” /HRIS/ е неправителствена организация, която работи в областта на анализ, оценка и проучвания за науката, иновациите и развитието на уменията. Асоциацията е базирана в Исландия, но работи в сътрудничество и с други национални и международни организации. Екипът на асоциацията е с експертиза в областта и има богат опит както в координирането, така и в участието си в редица европейски и скандинавски проекти в тази сфера.

HRIS е организация с всеобхватни познания за различни видове наука и иновации. Тя работи в редица области, свързани с обществените политики и членовете й имат богат опит в участието в национални и международни проекти в областта.

Фокусът на асоциацията е основно върху оценката и изследванията, свързани с науката, иновациите и развитието на уменията. Но може да се споменат и други компетенции на асоциацията като прогнозиране, иновации – насочени към потребителите, „живи лаборатории“, клъстерни политики и управление, проучвания на предприемачи с висок растеж, библиометрия и други.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

L.I.K.E. - Инвестициите в живота са ключът към заетостта

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост;
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС