Да имаш работа до голяма степен подсилва усещането, че си пълноценен член на обществото. Може даже да се каже, че заетостта има и лековит и възстановителен ефект върху ниската самоувереност и негативното себевъзприятие. Това позитивно влияние на заетостта обаче зависи от работната среда и изискванията на работната позиция. Ако нивото на стрес достигне прекалено високи показатели, задълженията могат да се превърнат в бреме за служителите, което да въздейства отрицателно върху тяхното психично здраве. Затова осведомеността за стреса на работното място и неговите последствия е много важна.

Какво е стресът на работното място: чести причини и последствия

Стресът, свързан с работата, като цяло възниква, когато работниците са поставени пред изисквания, които не отговарят на техните знания и умения и които поставят под въпрос способността им да се справят. Тези изисквания могат да са под формата на количеството на работа или на сроковете за изпълняване на задачи, могат да се отнасят и до трудността на работата или до необходимите умения за регулиране на собствените си емоции и поведение. Причините за стреса на работното място са както свързани със самата работа, така и с характеристиките на служителя, който има специфични индивидуални нужди.

Някои други фактори освен споменатите работни изисквания, които могат да доведат до високи нива на стрес, ако не се контролират достатъчно, включват:

  • Липса на социална подкрепа

Служителят не получава адекватна информация и подкрепа от своите колеги и началници. Този фактор е от изключително значение за младежите с психични проблеми и е разгледан подробно по-долу.

  • Деструктивни и опасни взаимоотношения

Служителят е подложен на неприемливо поведение, напр. тормоз на работното място.

  • Погрешно разбиране на ролята и отговорностите

Получените инструкции не са достатъчно ясни и особено в случай на човек с психични затруднения не са били повторени достатъчно на брой пъти.

  • Липса на усещане за контрол и принадлежност

Служителят няма думата за начина, по който си върши работата, и не е пълноправен член на колектива.

Стресът и прекомерното физическо и психическо натоварване водят до редица сериозни последствия за служителите и организациите. Сред тях са проблемите със съня, мигрените, високото кръвно налягане; тревожността, раздразнителността, меланхоличността; загубата на концентрация, памет и мотивация; злоупотребата с психоактивни вещества (включително алкохол), импулсивното вземане на решения, изолацията; честите отсъствия, текучеството на работна ръка, ниският морал. Тук става пределно ясно, че и служителите, и работодателите ще спечелят много от минимизирането на нивото на стрес на работното място. Можете да разгледате някои съвети за справянето със стреса в следващата графа.

Някои съвети за справяне със стреса на работа за всеки служител

  1. Следете какво Ви стресира

Водете дневник за седмица или две, за да определите кои ситуации създават най-голям стрес и как реагирате на тях. Запишете своите мисли, чувства и информация за околната среда, включително участващите хора и обстоятелствата, физическата обстановка.

  1. Развийте здравословни навици в борбата си срещу стреса

Вместо да се опитвате да се борите със стреса с бързо хранене или алкохол, направете всичко възможно да направите здравословен избор, когато почувствате, че напрежението нараства. Физическите упражнения са чудесно средство за премахване на стреса. Отделете време за хобита и любими дейности. Независимо дали четете роман, ходите на концерти или играете игри със семейството си, не забравяйте да отделите време за нещата, които ви носят удоволствие. Получаването на достатъчно качествен сън също е важно за ефективното регулиране на стреса.

  1. Установете граници

В днешния дигитален свят е лесно да се почувствате притиснати да сте на разположение 24 часа в денонощието. Установете някои граници между работа и личен живот за себе си. Това може да означава да си поставите правило да не проверявате имейлите от вкъщи вечер или да не отговаряте на телефона по време на вечеря.

  1. Научете се как да релаксирате

Техники като медитация, упражнения за дълбоко дишане и осъзнатост/майндфулнес (състояние, в което активно наблюдавате настоящите преживявания и мисли, без да ги съдите) могат да помогнат за стопяването на стреса.

  1. Говорете с ръководителя си

Започнете с открит разговор. Целта обаче не е да се изложи списък с оплаквания, а по-скоро да се направи ефективен план за управление на стресорите, които сте забелязали, така че да можете да работите по най-продуктивния начин.

Това са само някои от похватите за намаляване на изпитания стрес на работа. В следващата секция можете да прочетете за социалната подкрепа, която е съществено условие за благотворна работна атмосфера.

Социалната подкрепа като начин за предотвратяване на стреса и на последствията му

Социалната подкрепа може да се определи като приемането на и грижата за някого, помощта, която е предоставяна от други хора, в този случай от лицата на работа, които би трябвало да създадат една сплотена и поддържаща социална мрежа (група), в която всеки да може да се развива, независимо от особеностите му. Социалната подкрепа на работа има различни източници като ръководители, колеги, членове на общността и в някои случаи членове на семейството. Също така социалната подкрепа варира по отношение на нейния вид (съдържание). Същестува емоционалната подкрепа (включваща проявяване на търпение, разбиране, емпатия), инструменталната подкрепа (включваща предоставяне на всички материални ресурси, нужни за изпълнението на задачите), информационната подкрепа (включваща предоставяне на цялата обща и важна информация за задълженията и организационната култура) и подкрепата в процеса на себеоценяване (включваща регулярно предоставане на изчерпателна обратна връзка за прогреса на служителя).

Социалната подкрепа всъщност е един от главните критерии за здравословна работна среда. От една страна, усещането за стрес се усилва, ако работникът не се чувства подкрепян и ако не му е оказана помощта, от която се нуждае. С други думи, социалната изолация и липсата на сътрудничество увеличават риска от продължителен стрес на работното място. От друга страна, наличието на подкрепа от какъвто и да е вид (а най-добре от всички видове) намалява стреса на служителите и риска от емоционално прегаряне, играе пряка роля в посрещането на основните нужди от автономност, компетентност и свързаност с другите/принадлежност към групата, като по този начин повишава нивата на вътрешна мотивация и подобрява индивидуалното и груповото функциониране на работа.

Затова бъдете заинтересовани от колегите си, от тяхното  благосъстояние, без значение на каква позиция са и независимо от техните лични характеристики! От голямо значение е да бъдете толерантни към различията!

Ива Чернева