PINS, Латвия

Асоциация “Помощ за интеграция, заетост и социализация” /ПИНС/  е създадена с цел да включи хората с различни (главно духовни) специални нужди в активен и ползотворен начин на живот. Тя е ориентирана към всеки заинтересован и страдащ човек, а дейностите й са насочени към за насърчаване и приобщаване на хората с увреждания в обществения живот.

Асоциацията произлиза от концепцията „Поп Култура“, която в случая означава култура на психичната грижа. В сътрудничество със социално отговорния бизнес и частни спонсори, асоциацията подкрепя хората в Латвия, засегнати от различни психични разстройства. Основната цел на движението е да намали стереотипите и страховете, свързани с тези заболявания, така че психичните грижи да станат част от ежедневието и културата. Част от дейността на ПИНС е свързана и с набирането на средства за лица диагностицирани с психични разстройства, за да им предложи професионална психологическа подкрепа, определена среда, терапия и рехабилитация.

Линк към сайта на организацията: https://www.pins.lv/lv/

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

L.I.K.E. - Инвестициите в живота са ключът към заетостта

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост;
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС