ROP, Норвегия

„Норвежкият национален консултативен отдел“ /ROP/ е създаден официално на 1 юли 2012 г. и е звено, състоящо се от служители от бившия Регионален център за двойна диагностика и Програмата за паралелни употреби на наркотици и психични заболявания към Центъра за образование и изследвания в областта на злоупотребата с вещества за Източна Норвегия (KoRus-Øst).

Целта на Националния консултативен отдел е да управлява и подкрепя различни проекти и мерки, с цел повишаване на здравето, качеството на живот и функционалното ниво на лица, паралелно злоупотребяващи с вещества и с психични разстройства, чрез използване на съответните познания в областта.

Основната цел на консултативния отдел е да осигури развитието и разпространението на експертни познания, касаещи злоупотребата с наркотици и психичното здраве в национален мащаб.

Консултативният отдел подпомага специалисти в рамките на специализирани и обществени здравни услуги с познания и практически методи за работа.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

L.I.K.E. - Инвестициите в живота са ключът към заетостта

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост;
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС