Salva Vita, Унгария

Фондация „Спаси живота“ /Salva Vita/ е създадена през 1993 г. за подпомагане на заетостта и независимия живот на живот на хора с трудности в ученето. Целта е хората с увреждания да живеят заедно с останалите и всеки да има своята важна роля в общността.

Разширяват услугите си според нуждите на своите клиенти. Затова днес приветстват хора с всякакви увреждания, които могат да използват услуги на фондацията за поддържана заетост.

„Спаси живота“ предоставя услуги за работодатели като: набиране и подбор на персонал, работни профили, обучения и други и обучават работодателите да развият своите практики, така че да предоставят истински шанс за служители с увреждания.

Оргавизацията създава специален форум за работодателите, чрез който те работят за приобщаване на всички потенциални служители в неравностойно положение.

„Спаси живота“ е акредитирана организация в Унгария за обучение на възрастни. Организира различни обучения за хора с увреждания, за експерти по рехабилитация и увреждания и за работодатели.

Линк към сайта на организацията: https://salvavita.hu/

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

L.I.K.E. - Инвестициите в живота са ключът към заетостта

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост;
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС